توصیه هایی برای روزهای قبل کنکور-۶ گام مهم در روز های آخر

با نزدیکی به کنکور اکثر دانش‌آموزان دچار اضطراب شدیدی می شوند و کنترل خود را از دست می دهند. پس قبل کنکور باید چه کنیم؟ با ماهمراه باشید. نزدیک کنکور و درس های خوانده نشده: https://farazdanesh.com/close-to-the-entrance-exam-and-unread-lessons/

قبل-از-کنکور-چیکار-کنم

 

۶ گام مهم در ماه های آخر

بی خیال مطالب جدید

در ماه ها و روز های آخر دانش‌آموزان توانایی یادگیری مطلب جدید را ندارند،

زیرا زیر ساخت‌های یادگیری همگی بر اساس مرور، مرور و بازهم مرور است و در نتیجه مطالبی که تازه بخواهد مطالعه شود، زمانی برای مرور یا تست زدنشان باقی ‌نمانده است.

در ماه های آخر دانش آموز باید به جمع بندی مطالب و هم چنین تثبیت آن ها بپردازد. بررسی سوالات کنکور و سنجش سوالاتی هستند که در این دوره می‌تواند به محک خودکمک کند.

باید توجه شود که در این دوره از حل تست های تالیفی پرهیز کرد زیرا به سردرگمی هر چه بیشتر منجر می شود.

سم کنکور

با نزدیکی به کنکور دانش‌آموزان ساعت مطالعه خود را بیشتر می کنند تا از روز های باقیمانده به بهترین نحو استفاده کنند.

متخصصان این حوزه اعتقاد دارند این کار برای داوطلبان مثل سم است. در زمان باقیمانده باید طرز مطالعاتی تغییر کند نه زمان آن. در چند ماه مانده به کنکور افزایش ساعت مطالعه باعث سردرگمی دانش آموزان و افزایش اضطراب و کاهش بازده آنها می شود.

همراه شوید

خانواده‌ها در تشویق و حمایت حرف اول را می زنند و گاه در بسیاری موقعیت‌ها فشارهایی به دانش‌آموز وارد می‌کنند که خود از آن بی خبراند. آرزوی موفقیت یا صداکردن با القابی مثل دکتر یا مهندس وغیره در جمع آشنایان سبب حس مسئولیت و فشار روانی بر او است.

ترس عدم قبولی باعث عدم تمرکز داوطلبان می شود و تشویق کردن‌های بی‌جا سبب اختلال فکری می‌شود.

خانواده و محیط زندگی در ماه های پایانی باید حال و هوای کنکوری داشته باشد.

مثلا خانواده کارهایی را که برای دانش‌آموز جذاب است؛ مانند شهربازی رفتن را کمتر انجام دهند. البته باید به گونه ای با دانش‌آموز رفتار کرد که حس نکند تمام زندگی او کنکور است.

سفر قبل از کنکور

راحت نشان دادن کنکور و عدم ایجاد حساسیت درباره کنکور می‌تواند دانش‌آموز را بی استرس راحت راهی آزمون کند.

سفر رفتن در زمان باقیمانده مشکلی ندارد، و حتی می توناد استرس ناشی را نیز کمتر کند به شرطی که سفر بسیار کوتاه باشد.

نصفه نیمه نخوانید

باید اولویت های درس خواندن مشخص باشدو نبایدبرای همه کتاب‌ها به یک اندازه وقت گذاشت.

سردرگمی و نداشتن تسلط کافی در تست باعث استرس در جلسه آزمون می شود.

هم چنین باعث فراموشی مطالب و عدم تثبیت آن ها می شود.

مشاوران معتقدند نصفه نیمه‌ خواندن باعث به هم ریختن مطالب در ذهن داوطلبان می شود.

سفارشات دقیقه نود

اکثر کارشناسان اعتقاد دارند روز قبل کنکور نباید درس خواند.

زیرا نظم ذهنی را به هم می‌ریزد و باعث نگرانی بیشتر متقاضی می‌شود.

ولی نباید بیکار هم باشیم زیرا اگرکاری برای انجام دادن نداشته باشیم، افکار منفی به مغز مهجوم می‌شود.

پس، یک روز قبل کنکور داوطلب می بایستی وقت خود را با برنامه‌های متنوع پر کرده و بیکار نباشد.

یک روز قبل از کنکور، صبح زود از خواب بیدار و ظهر هم نخوابد تا شب بتواند خوب و راحت بخوابد.هم چنین باید صبحانه ی کامل میل شود.