فیزیک چیست و گرایش های آن

فیزیک چیست و گرایش های آن

گرایش های فیزیک و دروس تخصصی آن

مقدمه

فیزیک اولین بار زمانی مطرح شد که بشر با قانون حرکت آشنا شد و توانست با آن کارهای خود را به روش های بسیار راحت تر به انجام برساند.

و یادگیری قوانین بیشتر برابر با درک بیشتر از طبیعت است و این نیز رابظه مستقیمی با آسان شدن زندگی بشر دارد.

زیرا که بشر با درک طبیعت توانست آن را به خدمت خود درآورد تا که به قرن بیستم برسد.

پس میتوان گفت فیزیک علم زندگی است.

در جهان از بزرگترین مقیاس تا کوچکترین مقیاس همه از قوانین فیزیک پیروی میکنند.

دروس مقطع کارشناسی رشته فیزیک ابتدا از فیزیک زمان دوره دوم متوسطه شروع شده و به فیزیک قرن بیستم اتمام میگردد.

گرایش های فیزیک کارشناسی شامل ۵ گرایش‌ اتمی‌ ـ مولکولی‌، هسته‌ای‌، حالت‌ جامد، هواشناسی‌ و اختر فیزیک است‌.

که در مقطع کارشناسی تفاوت محسوسی ندارند.

رشته فیزیک در دو مقطع دکترای پیوسته و کارشناسی در آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد.

دروس‌ مشترک‌ بین‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ فیزیک‌:

ریاضی‌ عمومی‌

معادلات‌ دیفرانسیل‌

فیزیک‌ پایه‌

شیمی‌ عمومی‌

مبانی‌ کامپیوتر و برنامه‌نویسی‌

فیزیک‌ جدید

مکانیک‌ تحلیلی‌

ترمودینامیک‌ و مکانیک‌ آماری‌

ریاضی‌ فیزیک‌

الکترومغناطیس‌

مکانیک‌ کوانتومی‌

اپتیک‌

گرایش‌ اتمی‌ ـ مولکولی:

فیزیک‌ اتمی همانگونه که از نامش پیداست به درون اتم مربوط شده و‌ به‌ بررسی‌ نقل‌ و انتقال‌ الکترون‌های‌ اطراف‌ هسته‌ می‌پردازد

و خواص‌ آنها را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد

البته باید این را نیز ذکر کرد که ما کار زیادی با هسته اتم نخواهیم داشت و فقط هسته را بار مثبتی در نظر میگیریمکه در وسط اتم ساکن است

بیشتر مطابلب درباره پیرامون هسته و الکترون هایی است که هسته به خود جذب میکند.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ اتمی ‌ـ مولکولی:

اپتیک‌ کاربردی‌

اسپکتروسکپی‌

روش‌های‌ تجربی‌ در فیزیک‌ اتمی‌

کاربردهای‌ لیزر

تکنیک‌ خلاء

گرایش‌ فیزیک‌ هسته‌ای‌:

در فیزیک‌ هسته‌ای‌، به آنچه که می پردازیم کاملا متفاوت با گرایش اتمی – مولکولی است

به این صورت که ما در فیزیک هسته ای هسته اتم را مورد پژوهش قرار میدهیم

و به اجزای تشکیل دهنده و نیروهای حکمفرما بین آن اجزا میپردازیم.

از دغدغه این روزه دانشمندان در این رابطه میتوان گفت که آنها در تلاش هستند تا مقدار انرژی آزاد شده هنگام واکنش های درون هسته ای را محاسبه کنند.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ هسته‌ای :

فیزیک‌ هسته‌ای‌

فیزیک‌ راکتور

آشکار سازها و سیستم‌ها

اندازه‌گیری‌ هسته‌ای‌

شتاب‌دهنده‌های‌ ذرات‌

رادیوایزوتوپ‌ و کاربرد آن‌

شیمی‌ هسته‌ای‌

حفاظت‌ در برابر پرتوها

گرایش‌ فیزیک‌ حالت‌ جامد:

در بین گرایش های رشته فیزیک، گرایش حالت جامد مربوط به سیستم‌های بس ذره‌ای بالاخص جامدات است.

بررسی بلورهای جامدات و خواص اپتیکی، مکانیکی، الکتریکی و صوتی امواجی که در آن ها منتشر می‌شود از معمول ترین کارهای این افراد است

که منجر به تشکیل پدیده‌های مختلفی مثل ابر رسانایی، نیم رسانایی و یا پخش و انتقال گرما می‌گردد.

در ادامه این حرف ها میتوان افزود این علم در ارتباط با کریستال‌ها و ویژگی های فیزیکی آنها است.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ حالت‌ جامد:

فیزیک‌ حالت‌ جامد

فیزیک‌ لایه‌های‌ نازک‌

فیزیک‌ قطعات‌ نیمه‌رسانا

ابررسانایی‌ و کاربرد آن‌

بلورشناسی‌، الکترونیک‌

رشد بلور و تکنولوژی‌ نیمه‌رساناها است

صهبا شهسواری

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

20 − پنج =