انگیزه چیست؟-انواع انگیزه-راهکارهایی برای بالا بردن انگیزه

لحظه ای از زندگیتان را در ذهنتان نقش میبندم ، گاهی به فکر فرو میروید و خودتان را در جایگاه شغلی و مرحله ای در زندگی تصور میکنید که برایتان لذت بخش است و درست بعد از اتمام خیال پردازی هایتان انرژی درونی برای حرکت به سمت ایده آل هایتان پدید می آید اسم این انرژی انگیزه است. داشتن انگیزه نیازمند موفقیت : https://farazdanesh.com/success-in-brief-and-motivation-is-neccesary-for-seccess/

انگیزه-چیست

انگیزه

انگیزه در انگلیسی به معنای motivation  است که با کلمه move  هم خانواده اند؛ پس ریشه ای از حرکت در خود دارد.

انگیزه یعنی یک حس درونی که به رفتارتان نیرو و جهت میدهد.

از تعریف انگیزه میشود پی برد که یک دانش آموز برای رسیدن به اهداف و خواسته هایش به نیرویی که از طریق انگیزه به دست می آورد نیاز دارد ولی میزان نیروی انگیزه متفاوت است یعنی نیرویی که شما در ابتدای ثبت نام در کنکور برای به دست آوردن رتبه لازمتان دارید اگر مدیریت و تقویت نشود به زودی از بین خواهد رفت و نیاز به یک مدیریت انگیزه دارد.

انگیزه و عملکرد ارتباط مستقیمی با هم دارند و دانش آموزان باید توجه داشته باشند که در آزمون های اول آزمایشی کنکور و در شروع مسیر به درصد ها و رتبه های خود حساس نشوند که ممکن است عملکرد پایینشان موجب شود انگیزه کم رنگ شده و نیرویی برای ادامه نداشته باشند.

با ایجاد انگیزه میتوانید حتما به رویاهایتان برسید.

مهم ترین تقسیم بندی انگیزه به صورت زیر است:

انگیزه درونی:

یعنی نیرویی که از درون شما را به حرکت وا میدارد به طور مثال تصویر سازی ذهنی از آینده شغلی و لذت بردن از دیدن آن چه در ذهن خود نقش میبندد به عنوان یک انگیزه درونی میتواند برای شما مفید باشد.

انگیزه بیرونی :

نیرویی است که از بیرون و محیط ما را به حرکت وا میدارد ، به طور مثال پاداش های نقدی که از کارهایمان میگیریم و همینطور حقوق گرفتن هر ماه ، یکی از دلایل این که کارگاه ها و کارخانه های تولیدی بازده بیشتری در اوایل ماه دارند همین علت است ، حقوقی که کارمندان در آخر برج گرفته اند تبدیل به *انگیزه ای کوتاه مدت برای کار مفید و بیشتر در اوایل برج میشود.

اما در این بین بعضی عادت ها و الگوهای شخصیتی میتوانند به طور مستقیم در بالا بردن انگیزه به شما کمک کنند که به بعضی از آن ها اشاره میکنیم.

مسئولیت پذیری

یکی از اساسی ترین عامل هایی که میتواند در انگیزه شما مفید باشد مسئولیت پذیری است. به این گونه که شما برای شکست هایتان نباید بهانه ای داشته باشید. به طور کامل مسئولیت تمام پیامد هایتان را بپذیرید. باور داشته باشید که شما آگاهانه تصمیم میگیرید و این تصمیم هایتان است که باعث وقوع پیامد های زندگیتان میشود.

ذهنا از پایان آغاز کنید

برای این که شما انگیزه ای برای شروع بهتر و محکم تر پیدا کنید نیاز به این دارید که به صورت کاملا روشن و واضح بدانید که هدف شما چیست. به کدام طرف میخواهید حرکت کنید؟ بعضی اوقات نیاز دارید تا با تصویر سازی های ذهنی هدف نهایی خودتان را تجسم کنید. تجسم کردن و آگاهی از هدف نهایی که میخواهید به آن برسید میتواند در برنامه ریزی کمکتان کند. داشتن برنامه ای مناسب به طور درونی انگیزه سازی خواهد کرد. همینطور پیشرفت هایی که به صورت ملموس احساس خواهید کرد میتواند به صورت بیرونی برای شما انگیزه ایجاد کند.

به صورت برنده / برنده فکر کنید

برنده / برنده فکر کردن یعنی این که اگر میخواهید تلاشی انجام دهید یا قدمی بردارید باید به صورت منطقی فکر کنید و به این که شما باید همیشه در جنگ باشید  و برای موفق شدن و رسیدن به موفقیت  نیاز به شکست فرد یا افرادی را دارید شما را از راه موفقیت به بیراهه شکست منحرف میکند. باید همیشه برای همه نفعی را در نظر بگیرید و شکست افراد را از ذهنتان پاک کنید. رقابت با جنگ متفاوت است شما میتوانید جلو بزنید بدون این که آسیبی برسانید. تفکر برنده/برنده داشتن استرس جنگ را از شما میگیرد و میتواند برایتان انگیزه ساز باشد.

ما چند نوع تفکر دیگر هم داریم

تفکر برنده/ بازنده ( که همان مفهوم تفکر برای شکست دیگران است ).

تفکر بازنده/برنده( یعنی تفکری که در آن شما خودتان را وقف پیشرف افراد دیگر میکنید ).

تفکر بازنده/بازنده ( مختص افراد افسرده است که به هیچ عنوان به هیچ موفقیت و رسیدنی اعتقاد ندارند ).

خودتان را از نو بسازید

اگر در هر کدام از مراحل زندگی احساس ضعف و شکست کردید و برای ادامه راه به مشکل خوردید باید خودتان را از نو بسازید و انگیزه ای مضاعف برای خودتان به دست بیاورید. هر انسان میتواند حداقل از  چهار بعد مختلف شروع به خود سازی کند.

بعد اول

از لحاظ جسمانی است که با تغذیه مناسب و ایجاد یک سیکل خواب منظم و فعالیت های ورزشی میتوان از نو ساخت و یا کاملا تقویت کرد. داشتن نشاط جسمانی برای تقویت انگیزه لازم است.

بعد دوم

از لحاظ اجتماعی و عاطفی است شما برای این که بتوانید انگیزه بدست بیاورید باید از لحاظ عاطفی خودتان را تقویت کنید یعنی باید بیشتر از قبل اجتماعی باشید و برای اطرافیانتان عاطفه مثبتی را در نطر بگیرید.

بعد سوم

از لحاظ ارزش ها و باید هاست یعنی وقتی شما از لحاظ انگیزه و ادامه دچار مشکل میشوید شاید باید ها و ارزش های مسموم و منفی را از لحاظ موفقیت در خودتان پرورش داده اید و نیاز دارید که به یک دسته باور ها و ارزش های مثبتی دست یابید.

بعد چهارم

از لحاظ ذهنی و برنامه ریزی است که قبلا هم گفته شده شما با داشتن برنامه مناسب برای رسیدن به هدفتان میتوانید به انگیزه ای مضاعف تر از قبل دست یابید و همینطور از لحاظ ذهنی و تفکر همیشه تفکر برد/برد را در نظر بگیرید.

دکتر حامد دانش فراز (روانشناس بالینی )