مدیریت زمان در جلسه ی آزمون

مدیریت زمان در جلسه ی آزمون

مدیریت آزمون در جلسه ی آزمون

مدیریت زمان مهارتی است که آموختن آن برای هر دانش آموز کنکوری مهم و حیاتی است.

در این مقاله روش های کسب این مهارت با استفاده از مهم ترین تکنیک های آزمون دادن بررسی می شود.

۱-تکنیک ضربدر منها

۲-تکنیک زمان های نقصانی

آزمون،زمان،مدیریت زمان،تکنیک،ضربدر،منها،زمان های نقصانی، منفی،کنکور،دانش آموز،سوال،مدیریت زمان،زمان،مدیریت،دانش آموز،آزمون،دانش آموز کنکوری،تکنیک،ضربدر،منها،منفی

*زمان های نقصانی*

در تکنیک زمان های نقصانی داوطلبان در کمتر از زمان پیشنهادیِ هر درس به آن پاسخ می دهند.

در حقیقت زمان باید ذخیره شود. حتما باید قبل از جلسه ی آزمون این زمان مشخص شود تا در جلسه ی آزمون نیازی به محاسبه نباشد.

نکته ی مهم این است که دانش آموز درصد صفر یا سوال بررسی نشده نداشته باشد. تناسب درصدی بین همه ی درس هایش برقرار باشد تا بتواند به درصد و تراز دلخواه برسد.

بعد از آنکه زمان های نقصانی به پایان رسید در پایان آزمون، زمان اضافی برای مرور باقی بماند.

باقیمانده زمان نقصانی را در آخر بیشتر به درس هایی اختصاص می دهیم که می دانیم درصد کمتری زده ایم.

از قبل بدانیم برای هر درس حدودا چقدر زمان باقیمانده خواهیم داشت و آن را به هر درس نسبت دهیم.

و هم چنین زمان های نقصانی را که پیش بینی کرده ایم در بالای هر درس بنویسیم. بعد از اتمام درس وارد درس بعدی می شویم و همرمان از تکنیک ضربدر منها نیز استفاده می کنیم.

وقتی زمان های پاسخ داد تمام شد، زمان های باقی مانده را بین درس های تقسیم می کنیم.

برای مثال از ۴۰ دقیقه ی باقی مانده ۱۰دقیقه را برای ریاضی اختصاص می دهیم. و سراغ سوالات با علامت X می رویم.

انجام همزمان دو تکنیک ضربدر منها و زمان های نقصانی باعث می شود:

۱-استرس اینکه به یک درس نرسیدیم به مرور زمان از بین برود.

۲-زمان بهتر مدیریت شود.

۳-به تناسب درصدی دلخواه خود برسیدو …

آزمون،زمان،مدیریت زمان،تکنیک،ضربدر،منها،زمان های نقصانی، منفی،کنکور،دانش آموز،سوال،مدیریت زمان،زمان،مدیریت،دانش آموز،آزمون،دانش آموز کنکوری،تکنیک،ضربدر،منها،منفی

تکنیک ضربدر منها

اگر دانش آموزان با سوالی مواجه شدند سه حالت دارد:

۱-یا آن را بلدند و حل می کنند یا به ان پاسخ می دهند و از درستی آن اطمینان دارند.

۲-یا در درستی آن شک دارند و یا می دانند توانایی حل آن را دارند ولی آن سوال زمانبر است.

۳-به طور کل نه روش پاسخ دهی به سوال را می دانند و نه می توانند ان را حل کنند.

در صورتی که سوال را بلد باشند می توانند بدون دردسر ان را حل کنند و نیازی به علامت زنی هم نیست.

در صورتی که به درستی سوال شک دارند یا ان سوال زمان زیادی را برای حل می طلبد، در کنار آن سوال علامت x ضربدر قرار می دهند و پاسخگویی را به دور دوم منتهی می کنند.

و اگر سوال را کلا بلد نیستند، باید در کنار سوال علامت _ قرار داده و حتی در دورهای بعدی نیز به آن مراجعه نکنند.

زمانیکه داوطلبان به همه ی سوالات پاسخ دادند باید سراغ سوالاتی بروند که x دارند.

اگر همه ی این سوالات نیز حل و شما همچنان دارای زمان اضافی بودید می توانید به حل سوالات دارای علامت _بپردازید.

کلا برای همه دروس چه اختصاصی و چه عمومی سه حالت وجود دارد:

علامت نزده(حل شده)، سوالات با علامت x، سوالات با علامت _

فرشته ارشاد فرکار

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

16 − 6 =