کرونا و چهره جهان بعد از آن -پس از عبور از کرونا کجا خواهیم بود؟

جهان بعد از کرونا

آیا نسل انسان، تحت تاثیر این اتفاق (ویروس کرونا )تغییر خواهد کرد؟ اگر شرایط فعلى به مدت یکسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و طبیعت چگونه خواهد بود؟
ماتیاس هورکس و همکارانش در مرکز پژوهش هاى وابسته به موسسه رابرت کخ در آلمان، به این سوالات بصورت بى وقفه فکر میکنند و تحقیقات گسترده اى را براى پاسخ به این پرسش ها آغاز کردند.

 

کرونا-جهان-بعد-از-کرونا

بى شک جهان امروز تحت تاثیر ویروس کرونا ، در حال تغییر است. فارغ از تبعات تلخ و کشنده ى این اپیدمى، نیمه ى دیگر این اتفاق اما شنیدنى ست.
هورکس و همکارانش به سه سر فصل اساسى اشاره میکنند. اگر کرونا تا یکسال مهمان این سیاره باشد شاهد تغییراتى شگرفت خواهیم بود. رخدادهایى که شاید رفتار تازه ى انسان آینده باشد.

١-  تغییر فرهنگ ،مراودات و تعاملات اجتماعى

جمع هاى دوستانه کوچکتر میشود. حضور و فیزیک افراد جاى خود را به تصاویر دیجیتال و مجازى میدهد. دلتنگى ها بیشتر میشود و آهسته آهسته این سیطره تلفن ها و دنیاى اینترنت، جاى خالى افراد و عزیزانمان را پر خواهد کرد. انسان، موجودى ست که در طول فرهیختگى اجتماعى اش، نیاز به مراودات و ارتباطات حضورى و دیده شدن ها دارد. دنیاى بعد از کرونا، شاید میزها و صندلى هاى خالى بسیارى باشد که از حضور ها خالى ست.

٢- ویروس تاج، به ما یادآور میشود که سمت روشن تکنولوژى چقدر حیاتى ست.

شاید انسانِ پس از کرونا باید بیش از هر چیز وامدار تکنولوژى باشد. سیستم آموزش انسانى تغییر خواهد کرد. ویدئو کنفرانس ها و آموزشهاى تحت شبکه اینترنت، سرفصل تازه اى از آینده ى علم و آموزش است. تمامى مدارس به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاریف بسیارى از علوم آموزشى دچار تحولى بزرگ خواهد بود. این اتفاق میتواند به صورت غیر مستقیم و بعضأ مستقیم، از نابودى جنگل هاى بسیارى جهت چاپ کتب درسى و آموزشى در سراسر سیاره محافظت کند.

٣-  افزایش شگفت انگیز میانگین مطالعه افراد سیاره در یکسال

انسان هاى زیادى براى زنده ماندن مجبور به یادگیرى و خواندن خواهند شد. قرنطینه هاى درمانى ویروس تاج، کتاب هاى دیجیتال و خاک خورده ى کتابخانه ها را جان دوباره خواهد داد. ویروس تاج، هنر و خلاقیت فردى را به شکل قابل توجهى رشد خواهد داد.
هورکس معتقد است در یکسال، صنایع دستى و هنرهاى مبتنى بر فرد، یک رنسانس تازه را تجربه خواهد کرد.

مرکز مطالعات بیولوژیک میشیگان، متشکل از یک تیم تحقیقاتى محیط زیست شامل بیش از پنجاه دانشمند در زمینه محیط زیست و بیمارى هاى بیولوژیکى، نظر جالب دیگرى دارند:

“کرونا، حیات بیولوژیک سیاره را متحول خواهد کرد.”

کاهش بیش از ٢٠٠ میلیون متر مکعب گازهاى گل خانه اى و دى اکسید کربن.
پایین امدن دماى کره زمین در آینده ى نزدیک
حفظ بقاى بیش از هفتصد گونه ى گیاهى و جانورى در صورت حفظ این وضعیت به مدت یکسال
-آسمان هاى آبى تر
کاهش چند صد میلیون تن زباله ى پلاستیکى
افزایش چشمگیر بهداشت عمومى
اختصاص بودجه هاى هنگفت جهانى و احیاى سندیکاها و مجامع بهداشت در سراسر جهان براى حفظ انسان
بهره مندى عمومى تر کشورهاى فقیر دنیا از بهداشت و آموزش
و در نهایت باور پذیر تر بودن این دیدگاه که انسان مالک این سیاره نیست. تغییر این نگاه براى بقاى نسل بشر حیاتى ست.
دانشمند ارشد این تیم تحقیقاتى، از کرونا بعنوان “یک تنفس عمیق” این سیاره نام برد.
جایى که شاید حیات سیاره آبى به این اتفاق نیاز شدیدى داشت.

و پرسش نهایى شاید این است که آیا کرونا یا همان کوئید ١٩ میتواند آن حلقه ى گمشده ى دفاعى این سیاره در برابر موجودى به نام انسان باشد…؟!

 

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنید: