بهترین روش مطالعه در ادبیات فارسی کنکور

بهترین روش مطالعه در ادبیات فارسی کنکور

شاید فکر کنید که برای  اینکه بتوانید ادبیات فارسی را در کنکور ۱۰۰% بزنید باید منابع خاصی را تهیه کنید و یا روش های پیچیده ای را برای مطالعه ادبیات فارسی داشته باشید ولی با دانستن روش های تست زنی و مطالعه میتوانید راحت تر با ادبیات کنار بیایید

ولی فرازدانش به شما دانش آموزان عزیز این اطمینان خاطر را میدهد که به هیج وجه اینگونه نیست و تاکنون هم نبوده است .

ادبیات فارسی به ۵ بخش لغت و املاء،آرایه،قرابت معنایی،دستور زبان و تاریخ ادبیات تقسیم میشود که در اینجا میخواهیم تک تک به این بخش ها بپردازیم و باید سعی کنید همینطور به صورت بخش بخش در کنکور سراسری یاد بگیرید.

لغت و املاء،ادبیات فارسی،آرایه ادبی،دستور زبان،تاریخ ادبیات،روش مطالعه ادبیات،

بخش اول: لغت و املاء

لغت و املاء در کل ۵ تست از تست های ادبیات فارسی را در کنکور دربرمیگیرد که یعنی حدود ۲۰% از سوالات ادبیات را شامل میشود

برای تسلط بر روی لغت و املاء بهتر است لغات درس به درس کتاب درسی ادبیات فارسی را بررسی کنیم و به تمامی لغات موجود در هر درس تسلط کافی داشته باشیم.

شاید فکر کنید که لغات و املاء مباحثی جدا از هم دارند  درصورتی که هردو مکمل هم هستند

برای اینکه مهارت تست زنی لغت و املاء خودرا افزایش دهید بهتر است سطر به سطر کتاب درسی ادبیات فارسی را مطالعه کرده و سپس چند نمونه سوال ترجیحا با تیپ بندی مختلف حل شود و نکته قابل توجه این است که معنی دقیق لغت هارا باید حفظ کنید وبرای اینکه لغت و املاء واژگان فراموشتان نشود مرور لغات را جدی بگیرید !و روش هایی مثل یادداشت لغت های سخت و سپس مرورآن ها میتواند نتیجه مطلوبی داشته باشد.

بخش دوم:آرایه

گام اول یادگیری تک تک آرایه ها است که میتوانید از اساتید یا دی وی دی های آموزشی و یا درسنامه های کتاب های کمک آموزشی استفاده کنید. سپس پس از مطالعه آرایه ها برای تسلط کافی هر آرایه توصیه فرازدانش این است که تست ها را به صورت جدا جدا بزنید برای مثال ابتدا فقط تست های تشبیه را بزنید سپس تست های تشخیص ،استعاره و…

سپس پس از این مراحل تست های ترکیبی  آرایه های مختلف را حل کنید و توصیه فراز دانش به شما دانش آموزان حل چند تست آرایه به صورت روزانه است .این کار کمک بسیاری به تسلط شما به آرایه ها خواهد کرد.

لغت و املاء،ادبیات فارسی،آرایه ادبی،دستور زبان،تاریخ ادبیات،روش مطالعه ادبیات،

بخش سوم:تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات یک مبحث حفظی است و نیازمند بارها و بارها مرور است و با تمرین و تکرار میتوان به راحتی به تست های آن پاسخ داد.

بخش چهارم: دستورزبان

همانگونه که در بخش آرایه ها گفتیم گام اول یادگیری است که توسط اساتید مجرب و یا دی وی دی های آموزشی و درسنامه های کتاب های کمک آموزشی تمام مباحث دستورزبان را به صورت کامل یادبگیرید و سعی کنید ابتدا تست های کنکور سراسری سال های قبل دستور زبان را حل کنید و پس از حل تست ها پاسخنامه را به صورت کامل و تمام جزئیات آن را بررسی کنید و نکته های جزئی و قابل ارزش را یادداشت کنید و بعدا آن نکات را مرور کنید.

بخش پنجم:قرابت معنایی و مفهومی

برای تسلط یافتن به مبحث قرابت معنایی و مفهومی ، تمام جملات و بیت ها و نثر های کتاب درسی ادبیات فارسی را باید به طور کامل یاد بگیرید پس از درک مفاهیم مهم ترین نکته و روش برای گرفتن نتیجه مطلوب، تست زنی است. حداقل ۱۰ الی ۱۵ تست در روز باید به مبحث قرابت معنایی و مفهومی اختصاص دهید .

در هنگام تست زنی نیازی به ترجمه و معنی تک تک کلمات نیست و فقط کافیست نکات کلیدی و مفهوم بیت یا جمله را درک کنید.

لغت و املاء،ادبیات فارسی،آرایه ادبی،دستور زبان،تاریخ ادبیات،روش مطالعه ادبیات،
توجه داشته باشید ادبیات فارسی با ضریب ۴ از مهم ترین دروس عمومی در کنکور به شمار میرود.
چیدمان سوالات ادبیات فارسی در کنکور

لغت:  3 سوال

املاء: ۲ سوال

آرایه: ۳ سوال

تاریخ ادبیات: ۳ سوال

دستور زبان: ۵ سوال

قرابت معنایی و مفهومی: ۹ سوال

 پس بنابراین بر اساس تعداد سوالات هر مبحث میدانیم که چه درصدی از زمان مان را باید برای یادگیری هر از یک از این بخش ها اختصاص دهیم

نکته قابل توجه دانش آموزان کنکوری که بخش قرابت معنایی و مفهومی الویت اول سوالات ادبیات فارسی را شامل میشود و همانطور که قبلا اشاره کردیم برای تسلط بر این بخش حل تست به صورت مستمر و روزانه جدی بگیرید.

مریم میرجوادزاده

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

2 + 13 =