پاسخنامه آزمون ۲۵ دی ماه – نیمسال اول پایه دوازدهم

شرکت کنندگان محترمی که در آزمون دین و زندگی نیم سال اول پایه دوازدهم شرکت کرده اند جهت دریافت پاسخنامه سوالات از لینک زیر می توانند آن را دانلود کنند.