نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

نظریه اتمی جان دالتون

جان دالتون شیمیدان و فیزیکدان بریتانیایی بود. که […]