نتایج جستجو

نمایش دادن محتوا

تامسون و مدل اتمی کیک کشمشی

جوزف جان تامسون یک فیزیکدان بریتانیایی بود که […]