در مسیر باقی بمانید

در مسیر باقی بمانید

در مسیر باقی بمانید

یکی از مهم ترین سوال در مورد مدیریت زمان “بهترین استفاده از زمان چه می تواند باشد؟” است.

این سوال راباید بارها از خود بپرسیم تا در ناخودآگاه ذهن ثبت شود.

هم چنین تمرکز در مهم ترین اهداف بیشتر شود و با سازماندهی زمان از بهبود عملکرد خود متحیر شوبد.

خود را یک ماشین پول ساز فرض کنید، هر وظیفه ای که دارید، سهمی در ایجاد پول برای شما دارد.

پس وظیفه ای که شما دارید این است که روی استفاده ی بهینه از زمان متمرکز شوید.

و فقط روی فعالیت های محدودی کار کنید که ارزشی در تجارت و کار شما دارند.

زمان هایی وجود دارند که مهم ترین کارتان این است که زود به خانه رفته و بخوابید.

زمان دیگری نیز وجود دارند که مهم ترین کار شما حفظ وضعیت بدنی، ورزش ، خوردن غذاهای مناسب است.

یکی از بهینه ترین استفاده های زمان می تواند با خانواده بودن به جای تماشای تلوزیون باشد.

پس در هر حالت از خود بپرسید” بهترین استفاده ی من از زمان چه است؟” و بعد آن خود را منضبط کنید.

هنگامی که این توصیه هارا در به کار بگیرید خیلی زود را بکنید به یکی از بهترین مدیران زمانی تبدیل می شوید.

مهم و اضطراری

مدیریت زمان،مسیر،وقت،زمان،مهم،اضطراری

هنگام انجام وظایف و کارهای خود بنا به اصل تعیین اولویت ها “چند مورد مهم و حیاتی” را از “شمار زیادی از امور بی ارزش” جدا می کنید.

در کل چهار نوع فعالیت روزمره وجود دارند که باید توانایی جداسازی فعالیت های خود را داشته باشید.

هم چنین کارهای خود را در دسته های مناسب و جدا قرار دهید تا عملکردتان بهبود یابد.

برای این کار از دایره ای بهره بگیرید چهار قسمت تقسیم دارد و هر بخش نمایانگر یک فعالیت است.

مورد اول:اضطراری و مهم

فعالیت اضطراری فعالیتی است که نتایج طولانی مدت و مثبتی رو هدف ما دارد و بدون توجه به اهمیت، نمی توان آن را عقب انداخت.

اگر فعالیتی هم مهم باشد و هم اضطراری باید خیلی زود شروع به انجام آن کرد.

این کارهایعنی کارهای مهم را باید انجام دهید تا وضع زندگانی خود را در حالتی مطلوب نگه دارید.

مهم است که بیشتر روز را به صرف فعالیت هایی پرداخت که مهم و حیاتی اند و به این دلیل اولویت اول ما قرار می گیرند.

به این قسمت از فعالیت ها “یک چهارم آنی” می گویند چون وظایف محتویِ آن باید خیلی آنی انجام شوند.

مورد دوم: مهم ولی غیر اضطراری

این فعالیت ها در عین حال که مهم اند، غیر اضطراری اند و بنابراین می توان حتی شده برای مدت زمان کوتاهی آن ها را به عقب انداخت.

مثلا اگر می خواهید در ۱۸ سالگی گواهینامه ی رانندگی بگیرید، می توانید آن را به بعد کنکور عقب بیاندازید.

مورد سوم: اضطراری اما بی اهمیت

در طول روز افراد زیادی با شما تماس می گیرند ،ایمیل می فرستند و به دفتر شما می آیند.

. شاید جواب دادن به این درخواسته ا بتواند اضطراری شود اما مهم نیست.

این مثال ها نمونه ای برای فعالیت های اضطراری اما غیر مهم اند.

این فعالیت ها در یک چهارم توهم قرار می گیرند.

چون انسان فکر می کند با به جا آوردن این آن کاری انجام داده در حالی که فقط خود را فریب و هیچ کاری انجام نداده.

اکثر مردم وقت خود را بیشتر صرف فعالیت های اضطراری و بی اهمیت می کنند.

که اکثرا ممکن است لذت بخش و اسان باشد ولی تاثیری در پیشرفت شان ندارد.

مهم ترین فعالیت های توهم می تواند مکالمه ی بیهوده با دوستان و آشنایان باشد.

مورد چهارم: نه اضطراری و نه مهم

این فعالیت ها، فعالیت ها ی روزانه ای هستند که هم بی اهمیت و هم غیر اضطراری اند و در قسمت “اتلاف وقت” تلقی می شوند.

چون نتیجه شان فقط اتلاف وقت است.

مردم فعالیت هایی را انجام می دهند که نه برای خود و نه هدف شان هیچ سود و اضطراری ندارد وفقط وقت آنها را تلف می کنند.

مثلا خواندن پیام های تبلیغاتیِ بی مورد،شبکه های اجتماعی و … به شرطی که تاثیری در زندگی ما نداشته باشند وقت تلف کردن محسوب می شوند.

به مدیریت زمان عادت کنید.

.

مسیر،مدیریت زمان،عادت،اولویت،مهم،اضطراری،سرعت،وقت،فعالیت،کار

نکته ی غم انگیز می تواند این باشد که اگر کاری را مرتبا تکرار کنید پس از مدت کوتاهی برای شما به عادت تبدیل می شود .

رفتار و شخصیت و نگرش شما را به دست می گیرد و در نتیجه حذف عادت ایجادی گاه بسیار سخت می شود.

و شما به سختی حاضر به رها کردن این عادت می شوید.

در مدیریت زمان اصل، تعیین اولویت ها و سپس کار بر روی چیزی که مهم و اضطراری است، می باشد.

یعنی اگر در زندگی خود فعالیت مهم و اضطراری خود را پیدا کردید به سرعت کا بر روی آن را شروع کنید تا آن را به پایان برسانید و بعد آن سراغ کارهایی بروید که می توانند مهم و غیر اضطراری باشند یعنی همان وظایف و فعالیت هایی که در طولانی مدت می توانند بر زندگی و آینده و کارتان تاثیرات فوقی مثبت داشته باشند.

“در بازه ی زمانی دبیرستان تا دانشگاه نیز، مهم ترین و اضطراری ترین هدف می تواند کنکور باشد.”

فرشته ارشاد فرکار

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

11 + 7 =