آمار لحظه ای مبتلایان به کرونا در ایران و جهان

آمار کل مبتلایان در جهان : ۶۸۰۶۹۶

بروز شده تا ساعت ۱۷:۳۰ روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

دست ها را ۲۰ ثانیه با صابون می شوییم
با دیگران دست نمی دهیم
با دیگران فاصله رو رعایت میکنیم
از الکل اتانول برای ضدعفونی استفاده میکنیم