سرعت ثابت – فصل اول فیزیک دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در این ویدئوی آموزشی از فیزیک دوازدهم ( رشته های ریاضی و تجربی)، مبحث سرعت ثابت از فصل اول تدریس شده است که مفاهیم زیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

  • آشنایی با مفهوم حرکت یکنواخت و بررسی معادلات مربوط به حرکت با سرعت ثابت
  • طبقه بندی نمودار های مربوط به حرکت یکنواخت و سوالات مربوط به آن و بیان نکته و طرح حل سوالات
  • بررسی حرکت دو متحرک در حالت سرعت ثابت
1
(نمایش رایگان)
ویدئو