آزمون جمع بندی فیزیک جلسه هشتم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا

آزمون مبحث الکتریسیته ساکن 

این آزمون از ساعت ۲۰:۰۰ الی  ۲۴:۰۰ جهت استفاده شما دانش آموزان عزیز در سایت قرار دارد.

در ضمن در طول آزمون صفحه را reload یا refresh نکنید چون فقط اجازه یک بار ورود به آزمون را دارید.

آزمون به اتمام رسیده است.

شما هزینه شرکت در آزمون را پرداخت نکرده اید.