آزمون جمع بندی فیزیک جلسه دهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا

آزمون مبحث مغناطیس و القای الکتریکی

این آزمون از ساعت ۲۰:۰۰ الی  ۲۴:۰۰ جهت استفاده شما دانش آموزان عزیز در سایت قرار دارد.

در ضمن در طول آزمون صفحه را reload یا refresh نکنید چون فقط اجازه یک بار ورود به آزمون را دارید.

زمان باقی مانده تا شروع آزمون