تدریس فیزیک دوازدهم – رشته تجربی – فصل دوم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره ویدئویی فیزیک دوازدهم فصل دوم که توسط مدرس این درس احسان درویش تدریس شده است در ۶ فایل ویدئویی ارائه شده و شامل سرفصل های زیر می باشد :

  • بخش اول : قوانین نیوتن
  • بخش دوم : معرفی انواع نیروها (رایگان)
  • بخش سوم : نیروی اصطکاک (رایگان)
  • بخش چهارم : نیروی کشسانی فنر
  • بخش پنجم : نیروی کشش طناب
  • بخش ششم : تکانه و کاربرد آن
ویدئو

ویدئو

ویدئو

ویدئو