قوانین نیوتن – فصل دوم فیزیک دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس فصل دوم فیزیک دوازدهم مبحث قوانین نیوتن :

  • بیان مفهوم نیرو و تحلیل نیروها در راستا و جهت های مختلف
  • بررسی و تحلیل تجزیه بردارها
  • بیان قوانین نیوتن در حرکت
  • حل سوالات طبقه بندی شده از تمامی موارد فوق
1
1
(نمایش رایگان)
ویدئو