فصل اول فیزیک دوازدهم – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره آموزشی فصل اول فیزیک دوازدهم شامل ۵ فایل ویدئویی میباشد که مباحث زیر را در برمیگیرد :

 

قسمت اول : مبحث شناخت حرکت

 • معرفی مسافت و جابه جایی و بیان تفاوت و شباهت بین آنها
 • بررسی حرکت متحرک روی محور مکان و همچنین روی نمودار مکان_زمان و بررسی پارامترها و جزئیات مربوط به هر قسمت و طریقه تبدیل دو نمودار به هم و تحلیل حرکت متحرک روی هر کدام
 • بیان مفاهیم تندی و سرعت متوسط با حل مثال ها و سوالات طبقه بندی شده برای درک هرچه بهتر مفاهیم

قسمت دوم : ادامه مبحث شناخت حرکت

 • تعیین سرعت متوسط با استفاده از نمودار مکان زمان
 • آشنایی با مفاهیم سرعت و تندی لحظه ای و طریقه محاسبات و تعیین سرعت لحظه ای روی نمودار
 • حل سوالات مفهومی برای تسلط بیشتر و درک بهتر مفاهیم

قسمت سوم : سرعت ثابت

 • آشنایی با مفهوم حرکت یکنواخت و بررسی معادلات مربوط به حرکت با سرعت ثابت
 • طبقه بندی نمودار های مربوط به حرکت یکنواخت و سوالات مربوط به آن و بیان نکته و طرح حل سوالات
 • بررسی حرکت دو متحرک در حالت سرعت ثابت

قسمت چهارم : شتاب ثابت

 • بررسی حرکت شتابدار و بیان مفهوم شتاب متوسط و لحظه ای
 • بررسی نمودار های مربوط به حرکت شتاب ثابت
 • حل سوالات تیپ بندی شده بخش شتاب ثابت

قسمت پنجم :

 • حل سوالات مربوط به تمامی معادلات حرکت با شتاب ثابت (معادلات جابه جایی-مستقل از زمان و …)
1
(نمایش رایگان)
ویدئو