شناخت حرکت – فیزیک دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مبحث “شناخت حرکت” که شامل دو قسمت است موضوع های زیر مورد حل و بررسی قرار گرفته است

بخش اول :

  • معرفی مسافت و جابه جایی و بیان تفاوت و شباهت بین آنها
  • بررسی حرکت متحرک روی محور مکان و همچنین روی نمودار مکان_زمان و بررسی پارامترها و جزئیات مربوط به هر قسمت و طریقه تبدیل دو نمودار به هم و تحلیل حرکت متحرک روی هر کدام
  • بیان مفاهیم تندی و سرعت متوسط با حل مثال ها و سوالات طبقه بندی شده برای درک هرچه بهتر مفاهیم

بخش دوم

  • تعیین سرعت متوسط با استفاده از نمودار مکان زمان
  • آشنایی با مفاهیم سرعت و تندی لحظه ای و طریقه محاسبات و تعیین سرعت لحظه ای روی نمودار
  • حل سوالات مفهومی برای تسلط بیشتر و درک بهتر مفاهیم
1
(نمایش رایگان)
ویدئو