تدریس فیزیک یازدهم – فصل سوم (تدریس خط به خط کتاب درسی)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

این دوره ویدئویی که توسط استاد مهدی هاشمی ضبط گردیده در سه قسمت برای مشاهده بصورت رایگان در سایت فرازدانش قرارداده شده است.

قسمت اول
1
(نمایش رایگان)
01:03 ویدئو

قسمت دوم
2
(نمایش رایگان)
01:05 ویدئو

قسمت سوم
3
(نمایش رایگان)
51:55 ویدئو