تدریس ریاضی دوازدهم – فصل ۵ کاربرد مشتق

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس ریاضی دوازدهم – فصل ۵ کاربرد مشتق – رشته تجربی

بخش اول
1
(نمایش رایگان)
33:26 ویدئو

بخش دوم
2
(نمایش رایگان)
29:55 ویدئو