دامنه و برد توابع – ریاضی رشته تجربی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در این ۴ ویدئوی آموزشی هادی دانش فراز مدرس درس ریاضیات پایه های دهم تا دوازدهم به تحلیل و بررسی مباحث ذیل با حل تست های مفهومی و کاربردی برای درک بهتر دانش آموزان می پردازد.
– دامنه توابع چند جمله ای
– دامنه توابع کسری
– دامنه توابع رادیکالی یا اصم
– روش های محاسبه برد تابع ( باکمک رسم نمودار – مربع کامل کردن )

دامنه و برد توابع - بخش اول
1
(نمایش رایگان)
ویدئو

دامنه و برد توابع - بخش دوم
2
(نمایش رایگان)
ویدئو

دامنه و برد توابع - بخش سوم
3
(نمایش رایگان)
ویدئو

دامنه و برد توابع - بخش چهارم
4
(نمایش رایگان)
ویدئو