تدریس حسابان ۲ – فصل پنجم درس اول (حل تمرین)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در این دوره آموزشی که توسط استاد مهدی گردانی تدریس شده است حل تمرینات درس اول از فصل پنجم کتاب حسابان ۲ مورد بررسی قرار گرفته است .

مدرس این دوره جهت کمک به سیستم آموزش مجازی کشور و رعایت حال تمامی دانش آموزان کشور و عدم حضور دانش آموزان در کلاس های حضوری، این دوره ها را بصورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار داده است.

  • دانش آموزان عزیز در صورت هر گونه اشکال و ایرادی در خصوص مباحث مربوطه از طریق کانال تلگرامی @gordanimath می توانند با مدرس این دوره در ارتباط باشند.
  • تمرینات بخش نیز پس از تدریس درس بصورت کامل حل و بررسی شده است.
تمرین 1 - ص 125
1
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 2 - ص 125
2
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 3 - ص 125
3
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 4 - ص 125
4
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 5 - ص 125
5
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 6 - الف ص 125
6
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 6 - ب ص 125
7
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 6 - پ ص 125
8
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 7 ص 126
9
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 8 ص 126
10
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 9 ص 126
11
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 10 ص 126
12
(نمایش رایگان)
ویدئو

تمرین 11 الف ص 126
13
(نمایش رایگان)
ویدئو

14
تمرین 11 ب ص 126 (نمایش رایگان)
ویدئو