تدریس فلسفه دوازدهم – نیم سال اول

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره ای که ملاحضه میکنید در شش بخش برای شما دانش آموزان عزیز توسط استد محسن دلیر ضبط شده است .

  • بخش اول : هستی و چیستی
  • بخش دوم : جهان ممکنات
  • بخش سوم : جهان عِلّی و معلولی
  • بخش چهارم : کدام تصویر از جهان ؟
  • بخش پنجم : خدا در فلسفه (۱)
  • بخش ششم : خدا در فلسفه (۲)

› جهت آشنایی شما دانش آموزان عزیز با شیوه تدریس استاد محس دلیر درس اول بصورت رایگان قابل مشاهده میباشد. درس های دیگر نیز با پرداخت فعال خواهند شد.

 

درس اول
1
هستی و چیستی (نمایش رایگان)
16:40 ویدئو

درس دوم
جهان ممکنات
34:34 ویدئو

درس سوم
جهان علّی و معلولی
31:59 ویدئو

درس چهارم
کدام تصویر از جهان ؟
32:14 ویدئو

درس پنجم
خدا در فلسفه 1
32:22 ویدئو

درس ششم
خدا در فلسفه 2
28:38 ویدئو