پکیج کامل درس اول – فارسی ۳ دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

پکیج کامل درس اول – فارسی ۳ دوازدهم

این فایل شامل بخش های ذیل می باشد:

  • سرآغاز : ستایش
  • درس یکم : شکر نعمت
  • کارگاه متن پژوهی
  • گنج حکمت : گمان
1
(نمایش رایگان)
ویدئو