پک کامل درس پنجم – فارسی ۳

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

پک کامل درس پنجم – فارسی ۳

این دوره آموزشی شامل تدریس و ترجمه خط به خط شعر دماوندیه و همچنین تحلیل و بررسی کارگاه متن پژوهی این درس می باشد.

1
(نمایش رایگان)
ویدئو