درس سوم فارسی۳ – دفتر زمانه

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

درس سوم فارسی۳ – تحلیل و ترجمه شعر دفتر زمانه

1
(نمایش رایگان)
ویدئو