تدریس فارسی دوازدهم – درس هفتم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره ویدئویی درس هفتم که توسط مدرس این درس حکیمه خوش نظر تدریس شده است شامل سه بخش به شرح ذیل می باشد که بخش اول بصورت رایگان و بخش های بعدی با پرداخت فعال میگردد.

  • بخش اول : در حقیقت عشق
  • بخش دوم : کارگاه متن پژوهی
  • بخش سوم : شعرخوانی

 

درس هفتم - در حقیقت عشق
1
(نمایش رایگان)
30:29 ویدئو

کارگاه متن پژوهی درس هفتم
2
(نمایش رایگان)
25:59 ویدئو

3
(نمایش رایگان)
15:28 ویدئو