تدریس فارسی دوازدهم – درس هشتم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره ویدئویی درس هشتم که توسط مدرس این درس حکیمه خوش نظر تدریس شده است شامل دو بخش به شرح ذیل می باشد که بخش اول بصورت رایگان و بخش دوم با پرداخت فعال میگردد.

  • بخش اول :
  • بخش دوم :
  • بخش سوم :

 

1
(نمایش رایگان)
ویدئو

2
(نمایش رایگان)
ویدئو

3
(نمایش رایگان)
ویدئو