تدریس فارسی ۳ – درس دهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

درس دهم فارسی ۳ در سه قسمت به تفکیک موضوعات درس توسط استاد خوش نظر تدریس شده است . بخش اول این دوره بصورت رایگان قابل مشاهده است و بخش های دیگر با پرداخت فعال خواهد شد.

  • بخش اول : فصل شکوفایی
  • بخش دوم : گنج حکمت
  • بخش سوم : کارگاه متن پژوهی
فصل شکوفایی
1
(نمایش رایگان)
27:47 ویدئو

گنج حکمت
10:28 ویدئو

کارگاه متن پژوهی
09:16 ویدئو