تدریس فارسی ۳ – درس نهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

درس نهم فارسی ۳ در سه قسمت به تفکیک موضوعات درس توسط استاد خوش نظر تدریس شده است . بخش اول این دوره بصورت رایگان قابل مشاهده است و بخش های دیگر با پرداخت فعال خواهد شد.

  • بخش اول : بوی جوی مولیان
  • بخش دوم : کویر
  • بخش سوم : کارگاه متن پژوهی
بوی جوی مولیان
1
(نمایش رایگان)
42:34 ویدئو

کویر
01:05:53 ویدئو

کارگاه متن پژوهی
25:39 ویدئو