الکتریسیته ساکن بخش میدان الکتریکی (فایل ویدئویی)

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

فایل ضبط شده کلاس آنلاین فیزیک یازدهم – الکتریسیته ساکن ( میدان الکتریکی )

کلاس روز جمعه ساعت ۱۵:۰۰

1
(نمایش رایگان)
ویدئو