جمع بندی کنکوری اقتصاد دهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره ویدئویی جمع بندی کنکوری اقتصاد دهم توسط مدرس مجرب این درس استاد آرش کتابفروش بدری

این دوره ویدئویی شامل حل تست های بسیار مهم و کلیدی کنکوری و در چهار بخش ارائه شده است که بخش اول آن بصورت رایگان قابل مشاهده می باشد . بخش های دیگر دوره پس از پرداخت فعال خواهند شد.

بخش اول
1
(نمایش رایگان)
37:44 ویدئو

بخش دوم
35:09 ویدئو

بخش سوم
38:04 ویدئو

بخش چهارم
38:07 ویدئو