تدریس شیمی دوازدهم – فصل سوم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره ویدئویی شیمی دوازدهم که توسط استاد تقی صدوری تدریس شده است شامل چهار بخش می باشد:

  • بخش اول : انواع مواد و انواع جامدات ، گرافیت ، گرافن ، الماس ، آنتالپی پیوند تا ص ۷۲ کتاب شیمی دوازدهم
  • بخش دوم : رفتار مولکول ها، توزیع الکترون ها ، بررسی قطبیت و گشتاور دو قطبی
  • بخش سوم : چینش منظم و سه بعدی یون در جامد یونی تا ص ۸۱
  • بخش چهارم : فلزات ، عنصرهای شکل پذیر تا ص ۸۶ و حل تمرینات دوره ای فصل ۳
انواع مواد و انواع جامدات ، گرافیت ، گرافن ، الماس ، آنتالپی
1
(نمایش رایگان)
37:32 ویدئو

رفتار مولکول ها، توزیع الکترون ها ، بررسی قطبیت و گشتاور دو قطبی
2
(نمایش رایگان)
26:34 ویدئو

چینش منظم و سه بعدی یون در جامد یونی تا ص 81
3
(نمایش رایگان)
35:54 ویدئو

فلزات ، عنصرهای شکل پذیر تا ص 86 و حل تمرینات دوره ای فصل
4
(نمایش رایگان)
42:29 ویدئو