تدریس شیمی دوازدهم – فصل سوم – انواع مواد و جامدات

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مبحث درس : فصل سوم

انواع مواد و انواع جامدات ، گرافیت ، گرافن و الماس ، آنتالپی پیوند تا صفحه ۷۲ کتاب درسی

1
(نمایش رایگان)
ویدئو