تدریس شیمی دوازدهم – فصل دوم – واکنش های شیمیایی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
  • تدریس شیمی دوازدهم
  • فصل دوم – واکنش های شیمیایی
  • مبحث : واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون ها – سلول های گالوانی
  • مدرس : تقی صدوری

 

1
(نمایش رایگان)
ویدئو