تدریس شیمی دوازدهم – فصل دوم – بارهای لیتیومی و سلول های سوختی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
  • تدریس شیمی دوازدهم
  • فصل دوم
  • مبحث : بارهای لیتیومی و سلول های سوختی
  • مدرس : تقی صدوری
1
(نمایش رایگان)
ویدئو