تدریس شیمی دوازدهم – فصل دوم – پتانسیل الکترودی استاندارد

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
  • تدریس شیمی دوازدهم
  • فصل دوم
  • مبحث : پتانسیل الکترودی استاندارد و she تا صفحه ۴۸ کتاب درسی شیمی دوازدهم
  • مدرس : تقی صدوری
1
(نمایش رایگان)
ویدئو