تدریس شیمی دوازدهم – فصل دوم – محاسبه عدد اکسایش

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
  • تدریس شیمی دوازدهم
  • فصل دوم
  • مبحث : محاسبه عدد اکسایش
  • مدرس : تقی صدوری
1
(نمایش رایگان)
ویدئو