تدریس فصل دوم شیمی دوازدهم – انتقال الکترون

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس شیمی دوازدهم

فصل دوم

مبحث : انتقال الکترون ها ( بررسی مبحث تا صفحه ۴۰ کتاب درسی )

مدرس : تقی صدوری

1
(نمایش رایگان)
ویدئو