تکنسیم ، عناصر ساختگی – فصل اول شیمی دهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

فصل اول شیمی دهم

در این ویدئوی آموزشی مبحث های تکنسیم ، عناصر ساختگی ، غنی سازی ایزوتوپی ، اورانیوم ، طبقه بندی عنصر ها و خودرا بیازمائید صفحه ۱۳ کتاب درسی توسط تقی صدوری مدرس این درس به صورت خط به خط تدریس شده است.

 

1
(نمایش رایگان)
ویدئو