درس اول شیمی دهم – عنصرها چگونه بوجود می آیند ؟

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

درس اول فصل اول شیمی دهم

عنصرها چگونه بوجود می آیند ؟

در این ویدئوی آموزشی که مربوط به فصل اول شیمی دهم می باشد از اول تا صفحه ۵ کتاب درسی توسط مدرس این درس تقی صدوری بیان شده است.

1
(نمایش رایگان)
ویدئو