پکیج کامل فصل اول زیست شناسی دوازدهم ( تدریس خط به خط )

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره ویدئویی آموزشی زیست شناسی دوازدهم گروه علمی آموزشی فراز دانش با کیفیت بسیار بالا از نظر علمی و نیز تکنیک های ضبط و ویرایش صدا و تصویر در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار می گیرد.

این دوره شامل سرفصل های ذیل هست که بصورت خط به خط توسط خانم فرانک نصیرپور برای شما دانش آموزان عزیز تدریس شده است.

۰۱-تاریخچه کشف DNA

۰۲-نوکلئیک اسیدها

۰۳-مقایسه همانند سازی در پروکاریوتها و یوکاریوت ها

۰۴-همانند سازی DNA

۰۵-آزمایش مزلسون و استال

۰۶-سطوح ساختاری پروتئین ها

۰۷- ساختار آمینواسید ها و پلی پپتیدها

۰۸-آنزیم ها