تدریس زیست شناسی دوازدهم فصل هفتم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس زیست شناسی دوازدهم فصل هفتم

دوره ویدئویی زیست شناسی دوازدهم فصل هفتم که توسط مدرس این درس فرانک نصیرپور تدریس شده است در ۴ فایل ویدئویی ارائه شده و شامل سرفصل های زیر می باشد :

  • گفتار ۱ : فن آوری های نوین زیستی
  • گفتار ۲ : مراحل مهندسی ژنتیک
  • گفتار ۳ : فن آوری های مهندسی پروتئین و بافت
  • گفتار ۴ : کاربردهای زیست فن آوری

دانش آموزان عزیز گفتار اول این دوره بصورت رایگان قابل مشاهده می باشد و پس از پرداخت گفتارهای دیگر نیز قابل مشاهده و دانلود می باشد.

گفتار ۱ : فن آوری های نوین زیستی
1
(نمایش رایگان)
14:00 ویدئو

گفتار ۲ : مراحل مهندسی ژنتیک
13:59 ویدئو

گفتار ۳ : فن آوری هاهی مهندسی پروتئین و بافت
14:13 ویدئو

گفتار 4 : کاربردهای زیست فن آوری
14:11 ویدئو