تدریس زیست شناسی دوازدهم فصل ششم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تدریس زیست شناسی دوازدهم فصل ششم

دوره ویدئویی زیست شناسی دوازدهم فصل ششم که توسط مدرس این درس فرانک نصیرپور تدریس شده است در ۳ فایل ویدئویی ارائه شده و شامل سرفصل های زیر می باشد :

  • گفتار ۱ : از انرژی به ماده : فتوسنتز : تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی – فتوسیستم: سامانه تبدیل انرژی –
  • گفتار ۲ : واکنش های فتوسنتزی : واکنش های وابسته به نور: واکنش های تیلاکوئیدی – ساخته شدن ATP در فتوسنتز – واکنش های مستقل از نور: واکنش های تثبیت کربن – اثر محیط بر فتوسنتز –
  • گفتار ۳ : فتوسنتز در شرایط دشوار : فتوسنتز در گیاهان C4 – فتوسنتز در گیاهان CAM – جانداران فتوسنتزکنندۀ دیگر – شیمیوسنتز
از انرژی به ماده
1
(نمایش رایگان)
ویدئو

ویدئو

ویدئو