تدریس زیست شناسی دوازدهم فصل پنجم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره ویدئویی زیست شناسی دوازدهم فصل پنجم که توسط مدرس این درس فرانک نصیرپور تدریس شده است در ۳ فایل ویدئویی ارائه شده و شامل سرفصل های زیر می باشد :

  • بخش اول : تامین انرژی – تنفس یاخته ای – ATP مولکول پرانرژی – روش های ساخته شدن ATP – زیستن با اکسیژن – قندکافت گلیکولیز – راکیزه مقصد پیرووات –
  • بخش دوم : اکسایش بیشتر : چرخه کربس – تشکیل ATP بیشتر – زنجیره انتقال الکترون-  مروری بر تنفس یاخته ای – تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی –
  • بخش سوم : زیستن مستقل از اکسیژن : تخمیر – سلامت بدن پاداکسنده ها

لازم به ذکر است که درس اول فصل پنجم بصورت رایگان قابل مشاهده می باشد و درس های بعدی پس از پرداخت فعال خواهد شد.

تامین انرژی
1
(نمایش رایگان)
ویدئو

ویدئو

ویدئو