کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ٢٠ دکتر اخی (۹۹.۰۸.۱۵)