کلاس آنلاین دهم شروع مهر ماه جلسه۴ استاد دکتر اخی ساعت ۱۰ (۹۹.۰۹.۱۳)