کلاس آنلاین دهم شروع مهر ماه جلسه ۶ استاد دکتر اخی ساعت ۱۰ (۹۹.۰۹.۲۷)