کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۲۶ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۲۷)