کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۲۵ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۲۰)